Herriguneak hobetu nahi ditugu, hainbat ikuspegitatik: etxebizitza, dendak, espazio publiko eta berdeguneak, zerbitzuak eta azpiegiturak, mugikortasun jasangarria, gizarte-, ingurumen- eta ondare-alderdiak”.

Birgaitzea sustatzeko, hutsik dauden etxebizitzak ez ugaritzeko eta etxebizitza eskuratzeko estrategiak bilatuko ditugu. Baita lurzoruaren artifizializazioa eta hiri-hedapena geldiarazteko ere.”

Ondarea, paisaia eta ingurune naturala zaintzeko mekanismoak planteatuko ditugu”.