Zer egingo dugu?

HIRI JARDUKETARAKO PLAN BEREZIA (HJPB)

Baztango herriguneen Hiri-Jarduketarako Plan Berezia (HJPB) idatziko dugu. Hirigintza-tresna bat da, udalerriko herriguneak hobetu eta babesteko: etxebizitzak, dendak, eraikin publikoak, espazio publikoak eta berdeguneak, etab.

Horretarako, hiri-berroneratzeko estrategiak definituko dira, Baztango herrigune bakoitzaren egoera bereziari egokituta.

Prozesua honela egingo da: