Baztango Herriguneak berroneratzeko plana.

Hiri Jarduketarako Plan Berezia (HJPB)